Święcenia 2014

         31 maja w Kościele obchodzimy święto Nawiedzenia NMP, jednakże w dniu dzisiejszym ranga tego dnia została podniesiona dodatkowo przez uroczystość święceń kapłańskich oraz święceń diakonatu. Pięciu naszych braci: Karol Adamczewski, Tomasz Szok, Grzegorz Owsianko, Marcin Droś, Maciej Talewski, przyjęło z rąk abpa Marka Jędraszewskiego święcenia w stopniu diakonatu, natomiast ojcowie diakoni: Hubert Burba, Jarosław Pakuła, Rafał Rządziński, Piotr Socha zostali wyświęceni na kapłanów. Uroczystość miała miejsce w sanktuarium św. Antoniego w Łodzi-Łagiewnikach i rozpoczęła się o godz. 11.oo. Na początku Mszy św. przybyłych powitał o. rektor Piotr Matuszak (w koncelebrze uczestniczyło ok. 70 kapłanów). Arcybiskup w wygłoszonym słowie nawiązał do przypadającego w tym dniu święta Nawiedzenia i wezwał nowo-wyświęconych do pokornej służby na wzór Matki Chrystusa.

Dzisiejsza uroczystość przebiega pod znakiem Maryi, która nawiedza Elżbietę. Nie ma nic większego nad radosne zanoszenie Chrystusa innym. Ta uroczystość nakazuje wam wpatrzyć się w pokorną służebnicę Pańską. Przed chwilą powiedzieliście: Jestem! Jestem gotów służyć. A nie ma bardziej sięgającej nieba posługi, jak niesienie Chrystusa braciom.

Po uroczystości święceń zaproszeni goście udali się do seminarium na poczęstunek. Neoprezbiterzy będą odprawiali w najbliższym czasie swoje Msze św. prymicyjne. Otrzymają także obediencje, czyli skierowanie na pierwszą placówkę.

Niech Pan wam błogosławi, bracia!