Msza prymicyjna

W miniony poniedziałek, tj. 2 czerwca, w dwa dni po otrzymaniu święceń kapłańskich, nasi Bracia odprawili w Sanktuarium św. Antoniego swoją Mszę prymicyjną. Wspólne świętowanie zbiegło się także z rocznicą 40 lecia święceń kapłańskich o. Jana Muchy – wykładowcy Historii Kościoła. Uroczysta Msza św. rozpoczęła się o 18:00. Głównym celebransem był o. Piotr Socha – neoprezbiter, w koncelebrze uczestniczyli wszyscy kapłani z seminarium i część z klasztoru łagiewnickiego. W kazaniu, które wygłosił o. Ireneusz Klimczyk, podkreślił ogromną wagę i znaczenie sakramentu święceń kapłańskich oraz zaznaczył jak kruchymi naczyniami są kapłani obdarzeni tym sakramentem. Po krótce przedstawił życie o. Jana i posługi jakie pełnił dla parafii i klasztoru w Łagiewnikach, bowiem o. Jan mieszka tu aż 34 lata!

Tradycyjnie już po Eucharystii neoprezbiterzy udzielili błogosławieństwa prymicyjnego, na pamiątkę którego każdy otrzymał obrazek.

Pamiętajmy w swoich modlitwach o Braciach Neoprezbiterach jak i o. Janie, aby swoim życiem zawsze pokazywali swoje przywiązanie i miłość do dobrego Boga.