Dom Dziecka

W dzisiejszym świecie życie społeczne często przepojone jest niepokojem. W wielu domach rodzinnych dzieci nie mają możliwości normalnego funkcjonowania, zaniedbana jest także przez rodziców funkcja wychowawcza. Dzieci z takich rodzin często trafiają do domów dziecka. Mając świadomość tych trudności bracia z naszego seminarium podjęli pracę duszpasterską w łódzkich domach dziecka. Spośród braci około dziesięciu angażuje się w duszpasterstwie „Dom Dziecka”.

Celem naszej obecności wśród dzieci jest dzielenie się z nimi wiarą i doświadczeniem miłości Boga. Przebywając z dziećmi próbujemy je zrozumieć i nawiązujemy z nimi dialog. Pomagają nam w tym wychowawcy, którzy swoją postawą okazują znaki życzliwości i chęć współpracy. Wielką rolę odgrywa podejście osobiste do każdego dziecka. W zależności od wieku prowadzi się z nimi rozmowy na różne tematy oraz proponuje różne formy wspólnego spędzania czasu.

Szczytowym punktem każdej Niedzieli jest Msza Święta. Zachęcamy wszystkie dzieci do uczestniczestnictwa w Eucharystii, a także do korzystania z Sakramentu Pojednania. Wiele z nich aktywnie bierze udział w liturgii, włączając się poprzez czytanie lekcji lub w dialog podczas homilii.

Każdego roku bracia z seminarium w czasie przedświątecznym organizują spotkania mikołajkowe. Jest to okazja do wzmocnienia więzów przyjaźni. Takie spotkania wnoszą wiele radości.

Co jakiś czas są organizowane przyjazdy dzieci do naszego seminarium. Program takich spotkań jest podzielony na dwie części: modlitewną i rekreacyjną. Dzieci chętnie biorą udział w animowanej adoracji Najświętszego Sakramentu, która odbywa się w kaplicy seminaryjnej. Część druga natomiast ma charakter agapy.

Praca duszpastersterska w tych domach, choć nie zawsze łatwa, przynosi dużo radości. Jest to trud, który ubogaca zarówno dzieci jak i nas. Największą motywacją do tej pracy są jej owoce, które po części możemy oglądać już dzisiaj.

 

W czerwcu 2016 r. wraz z wychowankami domów nasz seminaryjny zespół Pokój i Dobro nagrał teledysk do Hymnu Światowych Dni Młodzieży.