Spadkowa

Dom Pomocy Społecznej (DPS) w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6 funkcjonuje od 1956 roku. Ośrodek przeznaczony jest dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim. Zamieszkują w nim osoby w wieku od 7 do 60 lat. Nasze duszpasterstwo korzeniami sięga 1988 roku, kiedy to po raz pierwszy kontakt z DPS-em przy ul. Spadkowej nawiązał o. Piotr Flor.

Każdej niedzieli grupa braci, która przynależy do duszpasterstwa „Spadkowa” udaje się z posługą do swoich podopiecznych, dla których ten dzień staje się niezwykły, gdyż jak mówią nam sami pracownicy DPS-u dzieci cały tydzień wyglądają za odwiedzinami ubranych w czarne habity braci franciszkanów.

Posługa Braci polega na głoszeniu cotygodniowych katechez, przygotowywanych przez kleryków. Katecheza odbywa się w Kaplicy domowej ośrodka. Następnie zabieramy naszych podopiecznych do parafialnego Kościoła na niedzielną Eucharystię. Po Mszy Świętej odprowadzamy dzieci do ośrodka i udajemy się na poszczególne działy, aby poprzez swoją obecność nieść tym ludziom Chrystusa, a także brać z nimi udział w zabawach i różnych grach.

W miarę naszych możliwości staramy się uczestniczyć w życiu całej wspólnoty DPS-u przy ul. Spadkowej. Ponadto w Adwencie i Wielkim Poście organizujemy dla nich nabożeństwa pokutne, tak, aby każdy z mieszkańców mógł dobrze przygotować się do świąt Narodzenia Pańskiego, czy świąt Wielkanocnych. 

W okolicach Bożego Narodzenia wraz z dyrekcją DPS-u przygotowujemy podopiecznym „Mikołaja”. W tym dniu odprawiania jest uroczysta Msza Święta w Kaplicy domowej, po której odbywa się zabawa z wizytą św. Mikołaja. Dzięki ofiarności ludzi i naszych dobrodziejów przygotowujemy dla każdego dziecka świąteczną paczkę (co roku jest przygotowywanych ok.160 paczek). Naszych podopiecznych czasem gościmy w naszym Seminarium, szczególnie na corocznym przeglądzie muzyki chrześcijańskiej „Łagiewnickich Spotkaniach z Piosenką”.

Działalność w tym duszpasterstwie, choć niełatwa, przynosi nam wiele satysfakcji z bycia z tymi „najmniejszymi braćmi i siostrami”. Poprzez wspólna modlitwę i zabawę, wzajemnie ubogacamy się oraz dzielimy miłością.

Udział w tym duszpasterstwie jest też wypełnianiem naszego zakonnego charyzmatu przez bycie z tymi, których świat nie widzi, ignoruje, a nawet odrzuca na margines społeczeństwa.

Prowadzone przez nas Duszpasterstwo otrzymało z Watykanu specjalne Błogosławieństwo Apostolskiego Jego Świątobliwości Ojca Świętego Benedykta XVI. W dniu 18. 02. 2009 r. Błogosławieństwo na ręce pani Beaty Piaseckiej, dyrektor DPS-u przy ul. Spadkowej w Łodzi przekazał o. Andrzej Zalewski, wicerektor seminarium.

Wraz z naszymi podopiecznymi pielgrzymowaliśmy do Matki Bożej Licheńskiej. Oto kilka zdjęć: