Odwiedziny braci z Krakowa

     W ostatni weekend maja, w dniach 23-25 maja, naszą wspólnotę, a konkretniej kurs I odwiedzili bracia z kursu I z franciszkańskiego WSD w Krakowie. Była to druga część wzajemnych odwiedzin, kiedy to w marcu nasi najmłodsi bracia pojechali do Krakowa. Odwiedziło nas 6 braci z Ojcem Magistrem (jeden nie mógł przyjechać z racji święceń diakonatu swojego brata). Bracia mieli okazję do porównania ich miejsca studiów z naszym. Trafili niestety niemal na puste seminarium, gdyż większość braci wyjechała na różne obowiązki. Wszyscy bracia z Krakowa odwiedzili po raz pierwszy Łódź, więc „nasi” mieli okazję pokazać im słynne miejsca w tym mieście. Niestety to już było ostatnie braterskie spotkanie (po postulacie, nowicjacie i tym teraz). Kolejne spotkania będą już tylko „przy okazji”.