Juniorat

Decyzją kapituły prowincjalnej, która odbyła się w Niepokalanowie do naszego Seminarium został przeniesiony juniorat Warszawskiej Prowincji Matki Bożej Niepokalanej. Wychowawcami braci juniorystów są oo. Rektor i Wicerektor.

 

Co to jest Juniorat? Na czym polega?
Jest to okres formacji służący przygotowaniu młodych zakonników do apostolstwa przez wypełnianie posług brata zakonnego. Przebieg tej formacji jest inny niż u braci kleryków. Mimo, że wspólnie uczestniczą w niektórych wykładach i praktykach, to po ukończeniu formacji nie przyjmują święceń kapłańskich.

Juniorat trwa zazwyczaj pięć lat od złożenia pierwszej profesji do złożenia profesji wieczystej. W tym czasie bracia na różnych stopniach formacji oprócz praktyk zawodowych, np. w kuchni, stolarni, zaopatrzeniu, zakrystii czy wśród ubogich, uczestniczą w wykładach formacji w zakresie teologii moralnej, duchowości, franciszkanizmu, liturgiki czy duszpasterstwa franciszkańskiego. Za przykładem św. Franciszka zgłębiają także Pismo Święte.

Może się wydawać, że powołanie brackie jest mało atrakcyjne, bo zależnie od wymogów danego klasztoru bracia zobowiązani są wykonywać różne prace, czasami również te najcięższe i najniewdzięczniejsze. Mimo to ma ono w sobie coś niezwykłego i pięknego. Bo czyż nie jest to powołanie na wzór Chrystusa cichego, pokornego i posłusznego woli Ojca?