Juniorat

Co to jest Juniorat? Na czym polega?
Jest to okres formacji służący przygotowaniu młodych zakonników do apostolstwa przez wypełnianie posług brata zakonnego. Przebieg tej formacji jest inny niż u braci kleryków. Mimo, że wspólnie uczestniczą w niektórych wykładach i praktykach, to po ukończeniu formacji nie przyjmują święceń kapłańskich.

Juniorat trwa zazwyczaj pięć lat od złożenia pierwszej profesji do złożenia profesji wieczystej. W tym czasie bracia na różnych stopniach formacji oprócz praktyk zawodowych, np. w kuchni, stolarni, zaopatrzeniu, zakrystii czy wśród ubogich, uczestniczą w wykładach formacji w zakresie teologii moralnej, duchowości, franciszkanizmu, liturgiki czy duszpasterstwa franciszkańskiego. Za przykładem św. Franciszka zgłębiają także Pismo Święte. Wychowawcami braci juniorystów są oo. Rektor i Wicerektor.

Może się wydawać, że powołanie brackie jest mało atrakcyjne, bo zależnie od wymogów danego klasztoru bracia zobowiązani są wykonywać różne prace, czasami również te najcięższe i najniewdzięczniejsze. Mimo to ma ono w sobie coś niezwykłego i pięknego. Bo czyż nie jest to powołanie na wzór Chrystusa cichego, pokornego i posłusznego woli Ojca?