Lignum vitae – zasady publikacji

Zasady publikacji:

1) Artykuły do 20 stron A4, w formacie Word doc lub docx, nadsyłane do końca maja wraz z recenzją samodzielnego pracownika naukowego na adres: lignumvitae@seminariunfranciszkanskie.pl

2) Wraz z artykułem należy nadesłać biogram autora, streszczenie artykułu w języku angielskim, niemieckim, włoskim, hiszpański lub francuskim oraz słowa klucze i ich tłumaczenie;

3) Zakres zainteresowań pisma obejmuje wszystkie działy teologii ogólnej i duchowości, ze szczególnym uwzględnieniem duchowości franciszkańskiej;

4) Pismo jest otwarte także na członków innych instytutów zakonnych, księży diecezjalnych oraz osoby świeckie;

5) Redakcja pisma nie przewiduje żadnego honorarium dla autorów.

Information for Authors:

1) Articles in Word Document format, limited to 20 pages and review of independent critic should be sent –before 31 May- to the editorial’s email address:

lignumvitae@seminariumfranciszkanskie.pl;

2) Articles should include a brief summary in English, German, Italian, Spanish or French, key words and a short biogram;

3) The journal covers all areas of theology and spirituality with particular attention for Franciscan spirituality;

4) We encourage all including members of others orders, priests and laymen to submit their texts for publication in ‘Lignum vitae’;

5) No honorarium is paid for authors.

lv start      lv rada