sympozjum

Wyjazd do Oświęcimia

Wyjazd do Oświęcimia

Bracia z kursów III-V w dniach 25-27 listopada udali się do Harmęż koło Oświęcimia gdzie wzięli udział w sympozjum dot. nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Sympozjum Biblijne

Sympozjum Biblijne

W dniach 19-20.10 odbyły się XII Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne na Katolickim Uniwerystecie Biblijnym. Dwóch braci z II kursu udało się do Lublina, gdzie uczestniczyli we wszystkich wykładach. Głównym tematem tegorocznego spotkania było pytanie ,,kim jest człowiek, któremu Bóg poświęca tak wiele uwagi (por. Ps 8,5)?”. W tym roku gośćmi z zagranicy był o. prof. Gregory Tatum OP […]

Sympozjum pastoralne

Sympozjum pastoralne

Dnia 08.11.2014 odbyło się sympozjum pastoralne organizowane przez nasze franciszkańskie Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi Łagiewnikach i Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitarnej w Ł0dzi pt. “Synod o rodzinie i co dalej?”

Sympozjum pastoralne

Sympozjum pastoralne

Nasze Seminarium zorganizowało w sobotę, 23 listopada br. sympozjum pastoralne. Jego temat brzmiał: “Świadectwo wiary w katechezie”.

12