Najnowsze

Zobacz wszystko

Kurs języka migowego

W dniach 29 lipca – 13 sierpnia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach odbył się kurs języka migowego dla duszpasterzy i katechetów prowadzony przez Katolicką Misję dla Niesłyszących.

Warsztaty i koncert Scholi Cantorum

Seminarium Franciszkańskie

130. numer Naszego Życia

Nasza działalność

Zobacz wszystko

Kurs języka migowego

W dniach 29 lipca – 13 sierpnia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach odbył się kurs języka migowego dla duszpasterzy i katechetów prowadzony przez Katolicką Misję dla Niesłyszących.

130. numer Naszego Życia

Myśli św. Franciszka

Czasopismo ,,Nasze Życie”

Zobacz wszystko

130. numer Naszego Życia

129. numer Naszego Życia

128. numer Naszego Życia