Najnowsze

Zobacz wszystko

Rekolekcje zakonne i odnowienie ślubów

Zanim zaczniemy rok akademicki sami musimy się napełnić. Dlatego mieliśmy 5-dniowe rekolekcje w ciszy w dniach 18 – 22 września. Zakończyliśmy je odnowieniem ślubów zakonnych.

141. numer Naszego Życia

Jubileusz o. Macieja Krzymowskiego

Koncert w Łagiewnikach

Kapituła seminaryjna

Nasza działalność

View All

Rekolekcje zakonne i odnowienie ślubów

141. numer Naszego Życia

Koncert w Łagiewnikach

Kapituła seminaryjna

Boże Ciało

Myśli św. Franciszka

Czasopismo ,,Nasze Życie”

Zobacz wszystko

141. numer Naszego Życia

141. numer Naszego Życia

140. numer Naszego Życia