święcenia

Święcenia w Łagiewnikach

Święcenia w Łagiewnikach

26 maja o godzinie 9 rozpoczęła się uroczysta liturgia, do której zmierza cała formacja seminaryjna, czyli msza ze święceniami diakonatu i prezbiteratu. Tym razem wspólnie wyświęceni zostali bracia z prowincji warszawskiej i gdańskiej. Z rąk JE Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia święcenia kapłańskie drugiego stopnia przyjął o. Łukasz Jankowski, a diakonami zostali bracia: Łukasz Waszkielis, Józef […]

Rekolekcje przed święceniami

Rekolekcje przed święceniami

Wczoraj zakończyły się pięciodniowe rekolekcje dla braci, którzy już jutro przyjmą święcenia w stopniu diakonatu i prezbiteratu. Tym razem poprowadził je o. prof. dr hab. Marcin Tkaczyk, który na co dzień jest wykładowcą na KULu i kierownikiem Katedry Logiki KUL.

Święcenia w Ostródzie

Święcenia w Ostródzie

W maju, pod koniec roku akademickiego, przeżywamy uroczystości organicznie przywiązane z zakończeniem formacji w naszym seminarium. W ubiegłą sobotę Kościół wybrał trzech naszych braci do stanu prezbiteratu.