Duchowa adopcja

Duchowa adopcja – cóż to takiego?

Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili” (Mt 25,40)

Odpowiadając na to pytanie można powiedzieć, że jest to modlitewne zobowiązanie się podjęte przez konkretną osobę w intencji jednego dziecka poczętego, któremu grozi zabicie w łonie matki (aborcja).

Przez dziewięć miesięcy osoba podejmująca duchową adopcję ogarnia modlitwą dziecko i jego rodziców, prosząc Boga o szczęśliwe narodzenie tego dziecka.

Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając, kogo by pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu” (1P 5,8-9)

Praktyka Duchowej Adopcji jest w naszym seminarium prowadzona już od kilku lat. Przed podjęciem tego zobowiązania organizowane jest zawsze spotkanie mające na celu przybliżenie idei Duchowej Adopcji.

W tym roku akcję informacyjną na temat obrony życia i Duchowej Adopcji przy sanktuarium św. Antoniego bracia przeprowadzili 18 marca. Polegała ona na rozprowadzaniu materiałów przygotowanych przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia oraz zachęceniu do podjęcia udziału w dziele 9-cio miesięcznej modlitwy w intencji dziecka poczętego, zagrożonego aborcją. Bracia dyżurowali od godz. 7:00 do 20:00 przed kościołem, służąc także udzieleniem doraźnych informacji w temacie ochrony życia. Pomocą była wystawa, na której przedstawiono etapy rozwoju człowieka oraz słowa znanych osób popierających życie np. bł. Jana Pawła II.
Natomiast 25 marca br. podczas Eucharystii o godz. 11:00 oraz 16:00, sprawowanych we wspomnianym sanktuarium, do dzieła Duchowej Adopcji przystąpiło 37 wiernych. Po uroczystym przyrzeczeniu oraz odmówieniu modlitwy, którą odtąd codziennie przez 9 miesięcy będą odmawiać obrońcy nienarodzonych, złożyli oni w procesji do ołtarza swoje deklaracje.

 

W ten sposób rozpoczęli swoją modlitewną opiekę nad nieznanym sobie dzieckiem, które Pan Bóg – jak wierzymy – otoczy szczególną łaską, zwłaszcza łaską zachowania od morderstwa.

Można powiedzieć, że Duchowa Adopcja jest dziełem Opatrzności Bożej w naszych czasach. Każdy człowiek wierzący wie, że nie prowadzi tu walki przeciwko ciału, lecz przeciwko złemu duchowi, który skłania serca kobiet i osób dokonujących aborcję, aby istnienie ludzie pozbawić życia. Osoba wierząca jest przekonana, że modlitwa jest skutecznym środkiem w ratowaniu dzieci poczętych, których życie jest zagrożone.

Życzę każdemu z nas, abyśmy zawsze mieli odwagę stawać w obronie ludzkiego życia.