Osoby Niesłyszące

Następne spotkanie duszpasterstwa odbędzie się 5 czerwca 2022r.

 

Duszpasterskie wydarzenia:

Mikołaj u Niesłyszących

Pielgrzymka duszpasterstwa Osób niesłyszących

Duszpasterski grill

Już od 1983 roku kolejne „pokolenia” kleryków Wyższego Seminarium Duchownego oo. Franciszkanów w Łodzi – Łagiewnikach uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach duszpasterstwa osób głuchoniemych.

Wczoraj

Znamiennym jest fakt, że na samym początku nikt nie plano­wał zakładać duszpasterstwa osób głuchoniemych przy łagiewnickim klasztorze. Powstało ono jako od­powiedź na potrzebę ludzi, którzy mieszkali w pobliżu łagiewnickie­go sanktuarium, a jego narodziny związane są z postacią o. Macieja Krzymowskiego. On to w historii swego powołania w wielu miejscach pracował z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi (w Łodzi jako kleryk, w Gdyni w pierwszych latach kapłaństwa, ponownie w Łodzi – Łagiewnikach w czasie, kiedy powstawało nasze seminarium).
W Łagiew­nikach początki duszpaster­stwa osób niesłyszących sięgają roku 1982, kiedy to o. Maciej przygotował do przyjęcia sakramentu bierzmowania małą grupę niesłyszącej młodzieży. To wydarzenie spowodowało rozwój – o ile jeszcze w roku 1985 na spo­tkania i katechezy przychodziło od 15 do 20 osób, o tyle niecałe siedem lat później już prawie 100. Ponad to, gdy sprawy zaczęły przybierać taki obrót, Duszpasterz (a jednocze­śnie wychowawca w seminarium) postanowił zaangażować do po­mocy braci kleryków, którzy uczyli się języka migowego i pomagali w przygotowaniu i przeprowadzeniu spotkań.

Tak się to wszystko zaczęło i trwa aż do dziś, chociaż niektóre formy pracy nieco uległy zmianie.

Dziś

Na dzień dzisiejszy, duszpaster­stwo osób niesłyszących w łagiew­nickim seminarium polega na co­miesięcznych spotkaniach, DSC_6607 copyktórych centralną częścią jest Msza święta, przygotowywana przez kleryków wraz z ojcem opiekunem Piotrem Sielużyckim. Wbrew pozo­rom nie jest to sprawa prosta, gdyż każdy z nich musi na bieżąco w wolnych chwilach uczyć się języka migowego korzystając z podręcz­ników i pomocy starszych współ­braci. Po Eucharystii jest również możliwość spotkania przy kawie, porozmawiania i pobycia ze sobą. Dodatkowo w ciągu roku zawsze organizowane są spotkania świą­teczne z okazji Bożego Narodze­nia i Świąt Wielkiej Nocy, a także tradycyjne spotkanie mikołajkowe. Ostatnimi czasy odbyliśmy dni skupienia w Niepokalanowie-Lasku.

IMG_0632 copyWażnym jest, by powiedzieć, iż duszpasterstwo to na przestrzeni niecałych trzydziestu lat zmieniło się także pod względem uczest­ników. Na samym początku znaj­dowały się w nim głównie osoby młode, które przychodziły na kate­chezy przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania, prowa­dzone przez o. Macieja. Dziś śred­nia wieku jest już inna – przeważa­ją osoby dorosłe i starsze. Z tego też powodu spotkania przestały pełnić swoją wcześniejszą rolę, a stały się dla osób związanych z franciszka­nami okazją do tego, by raz w mie­siącu uczestniczyć wspólnie we Mszy świętej, spotkać się ze sobą i poznać nowych ludzi.

Jutro

Z pewnością wielkim atutem istnienia tego duszpasterstwa jest aspekt jednoczący wszystkich jego członków – tak osoby niesłyszące jak i wszystkich posługujących. Ro­dzinna atmosfera panująca na spo­tkaniach jest pewną alternatywą dla dzisiejszego człowieka, który tak często nie zauważa tych, którzy idą przez życie obok niego. Ponad­to, jest ono miejscem, gdzie bracia przygotowują się do pracy z ludź­mi niesłyszącymi już teraz zdoby­wając niezbędne doświadczenie, które – miejmy nadzieję – zostanie wykorzystane w przyszłości.

Wyzwaniem zaś jest z pewno­ścią stale zmniejszająca się ilość kleryków. Im mniej nas w semi­narium, tym mniej w duszpaster­stwie, a przecież pracy zawsze jest tyle samo.