KWC

CZYM JEST KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA?

Krucjata Wyzwolenia Człowieka (KWC) wzywa do bezinteresownego skierowania się jej uczestników ku bliźnim. Słowo „krucjata” wskazuje na krzyż jako znak ostatecznego zwycięstwa nad wszelkim złem. Krzyż jako symbol dobrowolnej ofiary podjętej z miłości, jest jedyną drogą do skutecznego wyzwalania bezimiennego blachnickiczłowieka, który stał się ofiarą nałogów.

Aby wejść w tajemnicę krzyża trzeba pokonać lęk, dlatego zadaniem krucjaty jest wyzwalanie ludzi uciśnionych z lęku.

Podjęcie dobrowolnej abstynencji, na której głównie opiera się założenie KWC jest posługą miłości wobec uzależnionych. Krucjata staje się aktem wewnętrznej wolności od egoizmu i wyciągnięciem ręki ku bliźniemu będącemu w potrzebie. Przyjęcie Bożego wezwania do służby, powiedzenie Bogu TAK staje się życiodajne zarówno dla przyjmujących wezwanie jak i uwikłanych w problemy związane z alkoholizmem, narkomanią czy sferą czystości seksualnej.

ZAŁOŻYCIEL

KWC została powołana przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego (także założyciela Ruchu Światło – Życie) w odpowiedzi na apel papieża Jana Pawła II skierowany do Polaków:

[blockquote]Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła[/blockquote]

METODY DZIAŁANIA KWC

herb-KWCPodstawową drogą Krucjaty jest:
– Ewangelizacja, czyli głoszenie Chrystusa, który wyzwala człowieka;
– Modlitwa, która przemienia „działaczy” w pokornych świadków Chrystusa, a zniewolonych przyprowadza do źródła życia;
– Post, czyli całkowita abstynencja od alkoholu jest osobistym darem przyjętym dobrowolnie z miłości i odpowiedzialności za drugiego człowieka.
Aby przystąpić do KWC wystarczy zdeklarować się jako kandydat (na okres 1 roku) lub jako członek i zachowywać wyżej wymienione zasady działania.

KWC działa jako niezależny ruch, jednak często można spotkać się z funkcjonowaniem KWC działającym przy Ruchu Światło – Życie. W taki sposób funkcjonuje m.in. seminaryjna KWC, do której należą bracia odbywający formację zakonną.

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA – może jest dziełem, które dzięki Twojemu członkostwu pomoże wydostać się bliźniemu uwikłanemu w uzależnienia?

Zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej KWC: www.kwc.oaza.pl