dzień skupienia

Podwójne skupienie

Podwójne skupienie

Miniony weekend był dla nas czasem ładowania duchowych akumulatorów. Od piątku bracia z kursów 3. i 4. przygotowywali się do przyjęcia posług lektora i akolity. Pozostali w seminarium w sobotę przeżywali dzień skupienia.

Ostatni dzień skupienia

Ostatni dzień skupienia

Oczywiście w tym roku. Pośród zimowej aury przeżywaliśmy go wczoraj, a poprowadził go dla nas o. Ireneusz Klimczyk – wicedyrektor Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego Kolbianum z Niepokalanowa oraz nasz wykładowca teologii duchowości.

Dzień odnowy wewnętrznej

Dzień odnowy wewnętrznej

11 listopada, w Święto Niepodległości, przeżywaliśmy co miesięczny dzień skupienia. Rozpoczęliśmy go Eucharystią. Kolejnymi punktami programu były wspólne modlitwy i konferencje, które głosiła nam pani Iwona Zielonka, doktor nauk biblijnych i dyrektor wydziału do spraw nowej ewangelizacji w Kurii Diecezjalnej w Płocku.