Powołanie

Był (i jest!) człowiekiem jak każdy inny. Żył zabiegany codziennością (praca, nauka, dom), był pochłonięty setkami przyziemnych spraw, ale w tym wszystkim wydawał się szczęśliwy. Lubił swoją pracę, miał przy tym określony i satysfakcjonujący go status społeczny, korzystał z dużej wyjątkowo przez siebie cenionej niezależności, był otoczony kochającymi go ludźmi. Chyba nie pragnął już niczego innego.

A jednak! Kiedy prostował kolana – wstając od konfesjonału – budziło się w nim pragnienie prawdziwej, głębokiej wolności, doskonałej miłości i pracy, która – choć ciężka – niesie w sobie żywą radość, a w swym zabieganiu daje wytchnienie! Wówczas nie wiązał tego z diametralną zmianą życia.

Rzucone w jego duszę zdanie „Pójdź za mną” w pierwszej chwili narobiło sporo zamętu: zmroziło bezpośredniością i bezkompromisowością. Jednak już po kilku dziesięciu minutach, kiedy okrzepły emocje, rzucone ziarno słowa dojrzewało i umacniało się. Wówczas zaczął rozumieć, że tylko ufna i zdecydowana odpowiedź da mu więcej niż dotychczas osiągnął.

… i odwiesił odświętne garnitury, zdjął wytarte dżinsy i koszule, a przywdziawszy franciszkański habit przepasał się białym sznurem i zaczął naśladować Chrystusa niosąc światu Pokój i Dobro!

Dopiero tu, w klasztorze, kiedy wszedł odważnym krokiem na drogę Chrystusowego powołania, przechodząc bolesne oczyszczenie, zrozumiał czym jest prawdziwa miłość, wolność i poszanowanie.

Dziś obfitość łaski Bożej daje mu siłę do służby, pozwala nieść krzyż codzienności i tak naśladować Jezusa.

… i wcale nie tęskni za tym co zostawił, bo odkrył i otrzymał więcej niż posiadał – to właśnie tajemnica daru łaski powołania!

 P.S. I wiedz, że klasztorów nie zapełniają zawody miłosne czy trwoga przed życiem, tylko szczera chęć trwania w ofiarowaniu!

 Zaryzykujesz życie?

Duszpasterstwa Powołaniowe

Franciszkański Ośrodek Powołań – Prowincja Warszawska

Please Install Flash To support this image.

 o. Sylwester Gąglewski

ul. o. Maksymiliana Kolbego 5

96-515 Teresin

Strona internetowa: www.barka.franciszkanie.pl

e-mail: barka@franciszkanie.pl

Franciszkańskie Duszpasterstwo Powołaniowe – Prowincja Gdańska

69189_431511913579114_1253574446_n

o. Robert Twardokus

Dom Pojednania i Spotkań św. Maksymiliana

ul. Świętej Trójcy 4

80-822 Gdańsk

Strona internetowa: www.powolanie.com.pl

e-mail: kontakt@powolanie.com.pl

Telefon: kom. 722 299 251

telefon: kom. 0 781 213 240

 

Modlitwy Powołaniowe

Modlitwa za kapłanów

Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów, przyjmij ten tytuł, którym

Cię obdarzamy, by oddać cześć Twemu macierzyństwu i wraz z Tobą kontemplować Kapłaństwo Twego Syna i Twoich synów, Święta Boża Rodzicielko.

Matko Chrystusa, Kapłanowi-Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało, by zostało namaszczone Duchem Świętym dla zbawienia ubogich i skruszonych w sercu — zachowaj kapłanów w Twoim Sercu i w Kościele, Matko Zbawiciela.

Matko wiary, Ty przyniosłaś do świątyni Syna Człowieczego, wypełnienie obietnic danych Ojcom — oddawaj Ojcu, dla Jego chwały, kapłanów Twego Syna, Arko Przymierza.

Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczerniku modliłaś się do Ducha Świętego za Nowy Lud i jego Pasterzy — uproś dla stanu kapłańskiego pełnię darów, Królowo Apostołów.

Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków jego życia i Jego misji, szukałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał, stałaś przy Nim, gdy został wywyższony ponad ziemię, wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę, a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn — przygarniaj powołanych, osłaniaj od początku ich wzrastanie, wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów, Matko kapłanów. Amen.

 

Modlitwa o powołania

Do Ciebie się zwracamy Matko Kościoła.  Do Ciebie, któraś Twoim Fiat – Niech mi się stanie według słowa Twego – otworzyła drzwi dla obecności Chrystusa w świecie, w historii i w duszach, przyjmując w kornym milczeniu i z całą uległością wezwanie Najwyższego. Spraw, żeby wielu potrafiło usłyszeć także dziś wezwanie Twojego Syna: Pójdź za Mną. Spraw, aby zdobyli się na odwagę i opuścili swoje rodziny, swoja działalność zawodową, nadzieje ziemskie i podążyli za Chrystusem drogą przez Niego wskazaną.

 Wyciągnij swą matczyną dłoń nad misjonarzami rozsianymi po całym świecie, nad zakonnikami i zakonnicami, nad wszystkimi, którzy trwają przy ludziach starych, chorych, niepełnosprawnych, sierotach; nad tymi wszystkimi, którzy są zaangażowani w nauczanie, nad członkami instytutów świeckich, cichymi zaczynami dobrych dzieł, nad wszystkimi, którzy w klauzurze żyją wiarą i miłością, wypraszając zbawienie światu. Amen.

Modlitwa św. Franciszka o rozeznanie woli Bożej

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, pokorę głęboką, zrozumienie i poznanie, abym mógł wypełniać Twoją świętą i nieomylną wolę. Amen.