Powołanie

Duszpasterstwa Powołaniowe

Franciszkański Ośrodek Powołań – Prowincja Warszawska

 o. Sylwester Gąglewski
ul. Teresińska 32
96 – 515 Teresin

barka.franciszkanie.pl
e-mail: barka@franciszkanie.pl
tel.: 781 213 240

Franciszkańskie Duszpasterstwo Powołaniowe – Prowincja Gdańska

69189_431511913579114_1253574446_n

o. Robert Twardokus
ul. Świętej Trójcy 4
80-822 Gdańsk

www.powolanie.com.pl
e-mail: kontakt@powolanie.com.pl
tel.: 660 421 200


Modlitwy Powołaniowe

Modlitwa za kapłanów

Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów, przyjmij ten tytuł, którym

Cię obdarzamy, by oddać cześć Twemu macierzyństwu i wraz z Tobą kontemplować Kapłaństwo Twego Syna i Twoich synów, Święta Boża Rodzicielko.

Matko Chrystusa, Kapłanowi-Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało, by zostało namaszczone Duchem Świętym dla zbawienia ubogich i skruszonych w sercu — zachowaj kapłanów w Twoim Sercu i w Kościele, Matko Zbawiciela.

Matko wiary, Ty przyniosłaś do świątyni Syna Człowieczego, wypełnienie obietnic danych Ojcom — oddawaj Ojcu, dla Jego chwały, kapłanów Twego Syna, Arko Przymierza.

Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczerniku modliłaś się do Ducha Świętego za Nowy Lud i jego Pasterzy — uproś dla stanu kapłańskiego pełnię darów, Królowo Apostołów.

Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków jego życia i Jego misji, szukałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał, stałaś przy Nim, gdy został wywyższony ponad ziemię, wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę, a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn — przygarniaj powołanych, osłaniaj od początku ich wzrastanie, wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów, Matko kapłanów. Amen.

 

Modlitwa o powołania

Do Ciebie się zwracamy Matko Kościoła.  Do Ciebie, któraś Twoim Fiat – Niech mi się stanie według słowa Twego – otworzyła drzwi dla obecności Chrystusa w świecie, w historii i w duszach, przyjmując w kornym milczeniu i z całą uległością wezwanie Najwyższego. Spraw, żeby wielu potrafiło usłyszeć także dziś wezwanie Twojego Syna: Pójdź za Mną. Spraw, aby zdobyli się na odwagę i opuścili swoje rodziny, swoja działalność zawodową, nadzieje ziemskie i podążyli za Chrystusem drogą przez Niego wskazaną.

 Wyciągnij swą matczyną dłoń nad misjonarzami rozsianymi po całym świecie, nad zakonnikami i zakonnicami, nad wszystkimi, którzy trwają przy ludziach starych, chorych, niepełnosprawnych, sierotach; nad tymi wszystkimi, którzy są zaangażowani w nauczanie, nad członkami instytutów świeckich, cichymi zaczynami dobrych dzieł, nad wszystkimi, którzy w klauzurze żyją wiarą i miłością, wypraszając zbawienie światu. Amen.

Modlitwa św. Franciszka o rozeznanie woli Bożej

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, pokorę głęboką, zrozumienie i poznanie, abym mógł wypełniać Twoją świętą i nieomylną wolę. Amen.