Przeniesiona Uroczystość

zwiastowanieW dniu jutrzejszym, tj. 8 kwietnia, będziemy obchodzić Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie.

„Ale przecież zawsze wspomnienie przybycia do Maryi archanioła Gabriela obchodzimy w marcu, a więc w Wielkim Poście” – zauważy ktoś. Czyżby ktoś się pomylił, źle przyporządkował daty w kalendarzu, a teraz udajemy, że wszystko jest ok? Oczywiście nie. Przeniesienie uroczystości wynika z faktu, że w czasie Wielkiego Tygodnia, tj. od Niedzieli Palmowej, nie wolno obchodzić żadnych innych świąt. Jest to czas zarezerwowany jedynie na przygotowanie się do Triduum Paschalnego, czas głębszej refleksji nad tajemnicą męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Po Wielkim Tygodniu następuje Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, zaś ośmiodniowa oktawa jest jej przedłużeniem, tak, że każdy dzień po niej następujący aż do Niedzieli Miłosierdzia Bożego jest uroczystością. Również więc i w tym tygodniu nie można umiejscowić żadnego święta. A zatem – jeżeli w tym roku w dniu 25 marca wypadł Wielki Poniedziałek, Zwiastowanie przenosi się na najbliższy wolny termin, tj. na poniedziałek po Niedzieli Miłosierdzia Bożego. I tak w roku 2013 będzie to 8 kwietnia.

Uroczystość ta mówi nam o Wcieleniu: oto „z Ducha Świętego” poczyna się w Maryi, za Jej przyzwoleniem, Syn Boży. Jest to, rzecz jasna, niepokalane poczęcie. Wielu nadal jednak łączy wydarzenie to z dogmatem o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Owszem – Jezus począł się w sposób wolny od grzechu, ale również i Jego Matka nie została pokalana grzechem od chwili swego poczęcia z św. Anny.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Łk 1, 28.

Scena zwiastowania przypomina nam również o wielkiej godności Maryi. Pełna łaski – nigdy się tej łasce nie sprzeciwiła, nigdy nie powiedziała grzechowi TAK. Była zawsze wierna Bogu – a ten dla przyszłych zasług Jej Syna ustrzegł ją również od grzechu pierworodnego.

Jednak więcej o tymże dogmacie napiszemy jutro – w Uroczystość Zwiastowania, gdy w kościołach usłyszymy słowa Ewangelii:

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Znalazłaś łaskę u Boga.