Inauguracja roku akademickiego

W pierwszy dzień października, w liturgiczne wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w naszym franciszkańskim Seminarium miała miejsce inauguracja nowego roku akademickiego 2012 – 2013. O godzinie 10.00 zebraliśmy się w kościele św. Antoniego, by podziękować Panu za czas wypoczynku oraz praktyk duszpasterskich i prosić Go o błogosławieństwo na czas nauki i pracy. Uroczystej Eucharystii, przewodniczył o. Jan Maciejowski, wyższy przełożony Prowincji św. Maksymiliana Kolbego, zaś słowo Boże wygłosił o. prowincjał Wiesław Pyzio, z Prowincji Matki Bożej Niepokalanej.
Inauguracja zgromadziła licznie grono osób związanych z naszym seminarium. Obecni byli wspomniani ojcowie prowincjałowie, a także: o. prof. Grzegorz Bartosik, prodziekan wydziału teologicznego UKSW, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, ks. dr Janusz Lewandowicz, rektor Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Łodzi, delegat J.E. ks. abpa Marka Jędraszewskiego, o. dr Andrzej Zając, rektor bratniego seminarium franciszkańskiego w Krakowie, wykładowcy i pracownicy naszego WSD.
Wszystkich przybyłych powitał w auli naszego Seminarium rektor o. dr Piotr Matuszak. Przedstawił także nowy zarząd. Bracia rozpoczynający naukę złożyli przysięgę oraz otrzymali indeksy z rąk o. Grzegorza Bartosika. Za osiągnięcia w nauce w roku ubiegłym zostali nagrodzeni: br. Andrzej Jaworski, br. Daniel Śliwiński oraz br. Karol Adamczewski. Ojciec rektor przeczytał list Księdza Metropolity napisany z okazji inauguracji. Zebrani mieli również okazję wysłuchać wykładu o. dr. Roberta Zbierańskiego pod tytułem: „O przyczynach i skutkach humoru”. Przedstawiwszy historię kształtowania się definicji humoru prelegent starł się ukazać jego związek z wiarą, która pozwala nam z pogodą ducha patrzeć na trudne doświadczenia życiowe. Po odśpiewaniu hymnu Gaudeamus igitur wszyscy udali się na obiad wieńczący inaugurację.

br. Mateusz