Doroczne rekolekcje

W niedzielę 23 września 2012 r. rozpoczęły się w naszej wspólnocie seminaryjnej doroczne sześciodniowe rekolekcje zakonne. Prowadzi je o. Mateusz Stachowski z Gdyni. W naukach biorą udział bracia klerycy i część Zarządu seminarium, a także bracia spoza naszej wspólnoty. Rekolekcje zakończą się w piątek 28 września; tego dnia bracia klerycy złożą czasowe śluby zakonne na ręce Ministra Prowincjalnego Wiesława Pyzio. Na czas rekolekcji (i nie tylko) polecamy naszą Wspólnotę Waszej modlitwie.