Zakończenie roku akademickiego

 Dziś zakończyliśmy rok akademicki 2011/2012. Eucharystia o godz. 9.00 zgromadziła liczne grono kapłanów, zaś po niej odbyła się rada podsumowująca czas nauki. W wyniku decyzji tegorocznych kapituł prowincjalnych od przyszłego roku akademickiego zmieni się skład personalny zarządu naszego Seminarium.

I tak nowym rektorem został wybrany o. Piotr Matuszak, wicerektorem o. Michał Brzezicha, zaś funkcje magistra kleryków będzie pełnił o. Piotr Żurkiewicz. Nowowybrani ojcowie duchowni to o. Mirosław Adaszkiewicz i o. Grzegorz Kordek. Funkcje ekonoma będzie pełnił o. Jacek Rosłaniec, natomiast na stanowisko sekretarza studiów został mianowany o. Sebastian Fierek. Bracia klerycy już jutro wyruszą na letnie praktyki, zaś nowemu zarządowi życzymy błogosławieństwa Bożego i wielu sił w przyszłej posłudze.