W murach seminarium…

    W czasie wakacji w budynku seminarium jest zdecydowanie ciszej. Nie znaczy to, że jest kompletnie pusto. W ramach letnich praktyk w seminarium zawsze pozostaje kilku braci – również w obecnym czasie, gdy trwają przygotowania do ogólnopolskiego zjazdu rektorów seminariów zakonnych i diecezjalnych, który odbędzie się w naszym WSD. Rozpocznie się on już w poniedziałek, 2 września, i potrwa do czwartku. Toteż już kilka dni w seminarium prowadzone są gruntowne porządki.

    Ale praca nie wypełnia całego czasu dnia. Jako że nie ma wakacji od Pana Boga, choć w uszczuplonym składzie, zbieramy się na codziennej Mszy św. konwentualnej oraz wspólnej modlitwie Liturgią Godzin. Wieczorem podczas adoracji polecamy wszystkich braci, przebywających na praktykach, wszystkie akcje duszpasterskie, w których oni biorą udział, gdyż to od Pana pochodzi wszelkie dobro. Jest również nie co więcej czasu wolnego, co pomaga zregenerować siły po całym trudzie roku akademickiego.