XLIX Zjazd Rektorów

W dniach 2-5 września 2013 r. odbywał się w naszym seminarium XLIX Zjazd Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych.

W naszych murach gościliśmy blisko osiemdziesięciu przełożonych polskich seminariów. Księża i ojcowie pochylali się nad tematem „Trudne przestrzenie formacji seminaryjnej” – była to kontynuacja rozważań prowadzonych na poprzednim Zjeździe. W ciągu dnia prowadzone były panele dyskusyjne, którym przewodzili znakomici prelegenci: p. Ewa Kusz, ks. Tadeusz Huk, ks. bp Grzegorz Ryś, o. Marek Szeliga (Przeor Kamedułów), ks. prof. Andrzej Muszala (UJ), o. Józef Augustyn SJ. Rektorzy wysłuchali koncertu Małego Chóru Wielkich Serc i zwiedzili Łódź. Każdy dzień otwierała wspólna Eucharystia, której przewodniczyli: we wtorek ks. bp Grzegorz Ryś, w środę ks. abp Marek Jędraszewski, w czwartek o. Piotr Szczepański (Wikariusz Prowincji Matki Bożej Niepokalanej). Księża biskupi zwrócili uwagę na to, że by dobrze uformować alumnów do kapłaństwa trzeba zwrócić uwagę na ich osobiste spotkanie Chrystusem, a wychowawca musi być autentycznym świadkiem przekazywanej w seminarium teologii, która nie jest zbiorem abstrakcyjnych prawd, ale rzeczywistą świętą prawdą o Bogu, który kocha.

Prosimy zatem o gorącą modlitwę za biskupów i wychowawców seminaryjnych, którzy ponoszą olbrzymią odpowiedzialność, za wykształcenie nowych kapłanów, a więc i za kształt Kościoła oraz za polskich seminarzystów, aby potrafili poddać się wychowaniu do przekazywania doświadczenia  autentycznego spotkania z Bogiem, który jest miłością.