Uroczystość Św. Franciszka z Asyżu

Świętujemy dzień naszego założyciela. 

Św. Franciszek to postać wyjątkowa. Pan Bóg dął mu łaskę głębokiej modlitwy i surowej pokuty. Dla Boga odrzucił wszystko co miał, Jemu oddał swoje życie. Nie myślał o założeniu zakonu, lecz jak sam napisał „Pan dał mi braci”. I daje braci do tej pory. Tysiące osób na całym świecie poszło za Jego przykładem. Jednak nie kopiujemy bezmyślnie św. Franciszka. Podobnie jak On,  jesteśmy wpatrzeni w Chrystusa. To Bogu chcemy służyć i Jemu składamy śluby.

Zaczęliśmy nabożeństwem Transitus. Wieczorem 3 października wspominaliśmy moment przejścia św. Franciszka do wieczności. Następnego dnia mieliśmy uroczystą Mszę Świętą.

Święty Franciszek zapoczątkował 3 zakony:

 • Zakon Braci Mniejszych (I Zakon)
 • Zakon Świętej Klary (II Zakon)
 • III Zakon franciszkański (dla świeckich)

Jednak to nie był koniec powstawania wspólnot franciszkańskich. Franciszkanie w I zakonie podzielili się, pojawiły się też zakony na regule Klarysek. Natomiast wspólnot na regule III zakonu wyłoniło się bardzo dużo. To wszystko pokazuje jak szeroki jest charyzmat franciszkański.
Wszystkie te wspólnoty mają święto patronalne 4 października.

Rodzina Franciszkańska (najważniejsze wspólnoty):

 1. Zakon (Franciszkanie)
  • Bracia Mniejsi Konwentualni (MY!)
  • Bracia Mniejsi (Franciszkanie Brązowi)
  • Bracia Mniejsi Kapucyni
 2. Zakon (Klaryski)
  • Zakon Świętej Klary (Ubogie Siostry Świętej Klary) czyli Klaryski
  • Klaryski Kapucynki
  • Klaryski od wieczystej Adoracji
 3. Zakon
  • Franciszkański Zakon Świeckich
  • Trzeci Zakon Regularny (TOR)
  • Bracia Chrystusa Cierpiącego
  • Franciszkanie Odnowy
  • Albertyni
  • Franciszkanki Niepokalanej
  • Franciszkanki Rycerstwa Niepokalanej
  • Albertynki
  • Antonianki
  • Antoninki
  • Bernardynki
  • Córki świętego Franciszka Serafickiego
  • Elżbietanki cieszyńskie
  • Felicjanki
  • Franciszkanki od cierpiących
  • Franciszkanki Maryi Nieustającej Pomocy
  • Franciszkanki misjonarki Maryi
  • Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej (z Orlika)
  • Franciszkanki służebnice Krzyża (założyła ją bł. Matka Róża Czacka)
  • Franciszkanki szpitalne
  • Franciszkanki Rodziny Maryi
  • Kapucynki Serca Jezusowego
  • Kapucynki tercjarki
  • i inne

Więcej informacji o rodzinie Franciszkańskiej znajdziecie tutaj: Zakony_i_zgromadzenia_franciszkańskie