Wszyscy Święci

Radośni i wdzięczni, w miniony wtorek (01.11.2022) celebrowaliśmy świętość Boga w świadectwie Jego świętych i błogosławionych.

W tym dniu uczestniczyliśmy w Eucharystii na cmentarzu parafialnym. Eucharystię sprawował o. Radosław Tomczak, gwardian i proboszcz parafii. Homilię wygłosił o. Sebastian Bielski. Po Mszy św. uczestniczyliśmy w uroczystej procesji wokół cmentarza, w której modliliśmy się za wszystkich zmarłych.

Wszyscy „słudzy Boży”, których wspominamy w tej celebracji, są prawdziwymi dokonanymi dziełami Świętego Ducha Bożego oraz Jego łaski usprawiedliwiającej i uświęcającej. Powołanie do świętości nie jest zwykłym powołaniem ani jednym z innych powołań. Jest to raczej powołanie, bez którego żadne inne powołanie nie może w pełni wypełnić. Według papieża Franciszka „świętość jest najpiękniejszym obliczem Kościoła (GE 9).” Im bardziej poświęcamy się dążeniu do świętości, tym bardziej stajemy się podobni do Chrystusa, a życie każdego ochrzczonego zmierza do tej jedności z Panem Jezusem.