Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Podobnie jak w ubiegłych latach, tak również i w tym roku czynnie uczestniczyliśmy w łódzkich obchodach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, które odbywają się pod hasłem „Życzliwymi bądźmy”.

18 stycznia bracia wzięli udział w prawosławnej jutrzni święta Chrztu Pańskiego celebrowanej w Soborze św. Aleksandra Newskiego. Z kolei 23 stycznia uczestniczyli w nabożeństwie w zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony jest co roku w dniach 18-25 stycznia, czyli do święta Nawrócenia Świętego Pawła. Warto zaznaczyć, że łódzkie obchody są współorganizowane przez Kurię Metropolitalną w Łodzi, a w nabożeństwach uczestniczą biskupi katoliccy.