smardzewice

Pokój i Dobro w Smardzewicach

Pokój i Dobro w Smardzewicach

We wczorajszą niedzielę nasz seminaryjny zespół Pokój i Dobro występował w naszym franciszkańskim sanktuarium św. Anny w Smardzewicach. Jest to dla nas szczególne miejsce, bo to tam odbywa się nowicjat przed złożeniem pierwszych ślubów. Bracia udali się tam wraz z wicerektorem o. Michałem Brzezichą, który głosił kazania. Oni poza oprawą muzyczną Eucharystii zagrali koncert. Na stronie zespołu […]

Misterium Męki Pańskiej w Smardzewicach

Misterium Męki Pańskiej w Smardzewicach

Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo… Trwamy w przeżywaniu Wielkiego Postu, w którym w sposób szczególny rozważamy co Pan Jezus wycierpiał dla naszego zbawienia. Jest to przedmiot naszej wiary, którą pogłębiamy, którą żyjemy. Pomocą w uzmysłowieniu sobie ogromu cierpienia naszego Zbawiciela mogą być […]