Sympozjum kolbiańskie

 Nasze Seminarium miało zaszczyt współorganizować sympozjum kolbiańskie w Niepokalanowie. Toteż w dniach 21 – 22 października przybyliśmy do grodu Niepokalanej, by zgłębiać duchowość duchowość. Maksymiliana. Wśród wielu znamienitych prelegentów byli również ojcowie z naszej seminaryjnej wspólnoty.: o. Michał Baranowski i o. Paulin Sotowski.