Strachociński proboszcz w Łagiewnikach

Ks. Józef Niżnik gościł dziś w naszym domu. Po kolacji spotkał się z nami w seminaryjnej auli. Przywiózł ze sobą świadectwo bliskości świętych, szczególnie św. Maksymiliana i św. Andrzeja Boboli.

Ksiądz Józef podzielił się z nami świadectwem swojego życia: relacji z Bogiem i współpracy ze świętymi. Opowiadał nam o pierwszym żeńskim Niepokalanowie i ważności Rycerstwa Niepokalanej, o współpracy z naszymi franciszkańskimi braćmi, o kulcie św. Andrzeja, jego wielkim i nadprzyrodzonym wpływie na losy naszej Ojczyzny oraz początkach jego sanktuarium w Strachocinie. Jako nasz starszy brat w służbie Bożej zostawił nam cenne rady dotyczące tego powołania, które zamykają się w zaleceniu zaufania Bożym wyrokom.

Księdza Józefa i jego dzieło krzewienia kultu Matki Bożej i św. Andrzeja – Patronów Polski – polecamy ich przemożnej pomocy.

Ks. prałat Józef Niżnik – od 25.08.1984 proboszcz parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Strachocinie. Wprowadził kult Św. Andrzeja Boboli, jest kustoszem jego sanktuarium. Sprowadził do Strachociny siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej. Zbudował klasztor, kaplicę na Bobolówce, dom pielgrzyma, ośrodek zdrowia.