Kleryk na obozie

      W czwartkowy wieczór, brat Bartłomiej Ewertowski przeprowadził spotkanie dla braci na temat harcerstwa, a dokładniej podzielił się przeżyciami z pierwszego w swoim życiu kilkudniowego pobytu na letnim obozie. Obóz miał miejsce w lipcu 2014 roku w okolicach Bornego Sulinowa, a uczestniczyły w nim dwie drużyny harcerskie: jedna harcerzy, a druga harcerek. Obecność na nim br. Bartłomieja, a także diakona Macieja Talewskiego nie była przypadkowa, bowiem obydwaj należą do Franciszkańskiego Kręgu Starszoharcerskiego „Ardor”, którego zamysłem jest wejście w środowisko harcerskie, by lepiej posługiwać duszpastersko w tym środowisku. Pomimo gorącego czasu zaliczeń i przygotowań do sesji znalazła się grupa braci, która wysłuchała okolicznościowej prelekcji. Czuwaj!