Dzień Skupienia

        W liturgiczne wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, 19 stycznia, dzień skupienia poprowadził dla nas ks. bp Grzegorz Ryś z Krakowa. Swe konferencje rozpoczynał od czytania 9 rozdziału Dziejów Apostolskich, opisującego nawrócenie św. Pawła. Następnie mówił o ewangelizacji, o jej potrzebie oraz cechach. Podkreślał, iż jej podstawą jest tak jak w przypadku Apostoła narodów doświadczenie Boga, spotkanie Go. Ważną postacią jest również w całym wydarzeniu osoba Ananiasza, którego Pan Bóg zaprosił do współpracy. Księdzu Biskupowi, jako historykowi i znawcy średniowiecza, szczególnie bliski jest św. Franciszek. Jednak, jak sam powiedział na koniec, nie udało się, by nawiązać do postaci Biedaczyny. „Może przy następnej okazji…” – zakończył kaznodzieja. Dziękując życzymy Bożego błogosławieństwa.