Dzień skupienia w maju

Na początku maja nasza wspólnota odbyła kolejny dzień skupienia. Tym razem poprowadził go o. Wiesław Chabros, ekonom prowincji warszawskiej. Na podstawie początku Księgi Rodzaju wskazał nam czym jest władza słowa i myśli jaką dał nam Pan Bóg i jak powinniśmy ten dar dobrze wykorzystać. Ojcu Wiesławowi dziękujemy za poświęcony czas i życzymy potrzebnych łask w życiu zakonnym i w tym do czego wezwał Go Zakon.