W Sercu Jezusa

Nasi bracia przygotowujący się do święceń diakonatu i prezbiteratu w ostatnim tygodniu przygotowywali się duchowo do tego ważnego dnia w ich życiu, poprzez rekolekcję. Tym razem Pan Bóg posłużył się osobą o. Mateusza Stachowskiego, który wygłaszał dla nich konferencję. Tematem przewodnim była duchowa jedność z Chrystusem, któremu trzeba zaufać do końca, dlatego też o. Mateusz przywiózł ze sobą replikę obrazu Jezusa Miłosiernego, która towarzyszyła nam przez cały czas rekolekcji. Także w tym czasie bracia z Prowincji Warszawskiej złożyli Przysięgę wierności i Wyznanie wiary przed o. Wiesławem Pyzio, prowincjałem. Poniżej zamieszczamy filmik, który został nagrany przed rozpoczęciem rekolekcji, a za kilka dni można się spodziewać filmiku podsumowującego.