Czas wakacji

Rozpoczęliśmy czas wakacji. 28 czerwca odbyło się w naszym Seminarium uroczyste zakończenie roku akademickiego 2013/2014. Mszy św. w naszej kaplicy o godz. 11.30 przewodniczył o. prowincjał Wiesław Pyzio, zaś homilię wygłosił o. prowincjał Jan Maciejowski. W tym dniu miała miejsce również rada pedagogiczna podsumowująca wysiłki braci. Od niedzieli 29 czerwca bracia zaczęli rozjazdy: część do klasztorów, część do domów rodzinnych, część do miejsc, gdzie odbywać się rekolekcje bądź inne formy „wspólnotowego” spędzania czasu. W seminarium pozostali nieliczni.