23. Dzień Życia Konsekrowanego

Drugiego lutego wszystkie osoby konsekrowane przeżywają swoje święto. Z tej okazji pojechaliśmy na uroczystą Eucharystię do archikatedry łódzkiej.

Msza Święta, której przewodniczył Arcybiskup Metropolita Łódzki Grzegorz Ryś rozpoczęła się o godz. 12:00. Podczas homilii Abp. Grzegorz wskazał wyraźnie, że osoby konsekrowane mają być prorokami w dzisiejszym świecie, ale nie takimi, którzy tworzą dystans i są obcy dla innych, lecz takimi, którzy utożsamiają się z tymi, do których są posłani, tak jak Pan Jezus, który „stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu” (Hbr 2, 17).

„Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i Jezus także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy przez całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom” (Dzisiejsze czytanie z Listu do Hebrajczyków 2, 14-18).