abp Grzegorz Ryś

Święcenia w Łagiewnikach

Święcenia w Łagiewnikach

26 maja o godzinie 9 rozpoczęła się uroczysta liturgia, do której zmierza cała formacja seminaryjna, czyli msza ze święceniami diakonatu i prezbiteratu. Tym razem wspólnie wyświęceni zostali bracia z prowincji warszawskiej i gdańskiej. Z rąk JE Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia święcenia kapłańskie drugiego stopnia przyjął o. Łukasz Jankowski, a diakonami zostali bracia: Łukasz Waszkielis, Józef […]