100 – lecie Kościoła łódzkiego

10 grudnia 1920 r. papież Benedykt XV bullą Christi Domini erygował diecezję łódzką. 100 lat później zebrani w katedrze tegoż Kościoła rozpoczęliśmy obchody jubileuszowe.

Rozpoczęły się one czuwaniem modlitewnym prowadzonym przez zespół Mocnych w Duchu oraz prelekcją nt. historii diecezji.

Uroczysta Eucharystia Jubileuszowa, której przewodniczył metropolita łódzki – abp Grzegorz Ryś rozpoczęła się śpiewem Sekwencji do Ducha Świętego i ułożonym specjalnie na 100-lecie diecezji hymnem.

Zwracając się do nas kaznodzieja zauważył, że – każdy człowiek, ja i każdy z was jak tu jesteście, i my jako Kościół potrzebujemy jak Jan Chrzciciel jednego i drugiego przeszłości i przyszłości. Potrzebujemy korzeni i nowości w życiu. Potrzebujesz zakorzenienia, dlatego twoje serce musi być skierowane ku rodzicom. Twoje serce musi byś skierowane do twoich przodków, i w tym spotkaniu dokonuje się przyjście Pana. Między pokoleniami rośnie Kościół, i to jest miejsce jego wzrostu! – dodał.

Przed błogosławieństwem zgromadzeni w świątyni otrzymali od celebrujących liturgię księży biskupów i odmówili po raz pierwszy Modlitwę Jubileuszową przygotowaną specjalnie na rozpoczynający się rok przez arcybiskupa Grzegorza opartą na fragmencie z ewangelii św. Łukasza ( Łk 4,16-22). Zobacz tutaj: https://www.archidiecezja.lodz.pl/2020/12/modlitwa-na-jubileusz-100-lecia-diecezji-lodzkiej/

Obecny na liturgii jałmużnik papieski – kard. Konrad Krajewski – pozdrowił wszystkich zebranych od Ojca Świętego Franciszka.

Diecezja Łódzka została powołana do istnienia 10 grudnia 1920 roku przez Ojca Świętego Benedykta XV Bullą Christi Domini. Pierwszym biskupem nowopowstałej diecezji został proboszcz łódzkiej katedry ks. Wincenty Tymieniecki. 25 marca 1992 roku papież Jan Paweł II ustanowił Archidiecezję Łódzką podległą bezpośrednio Stolicy Apostolskiej, a 24 lutego 2004 roku utworzył Metropolię Łódzką z diecezją sufragalną – diecezją łowicką.

Informacje za: archidiecezja.lodz.pl