Tydzień modlitw o jedność chrześcijan

W dniach 18 – 25 przeżywaliśmy w Kościele razem z innymi wspólnotami eklezjalnymi tydzień modlitw o jedność chrześcijan. 

W jego obchody włączyło się szczególnie nasze kółko ekumeniczne oraz inni bracia przez modlitwę i uczestnictwo w ekumenicznych spotkaniach. Odbywają się one w Kościołach rzymskokatolickich, prawosławnych oraz w innych wspólnotach eklezjalnych.

Pierwszego dnia nabożeństwo organizowała wspólnota katolicka Chemin Neuf. Jego centralnym punktem była liturgia Słowa. Na koniec spotkaliśmy się na wspólnej agapie, kiedy też odbył panel dyskusyjny z zaproszonymi gośćmi.

W kolejnych dniach braliśmy także udział w mszy u Mariawitów oraz nabożeństwie u chrześcijan Baptystów.