Święta Bożego Narodzenia

Święta Bożego Narodzenia były czasem wspólnoty i wypoczynku, jak również okazją do dłuższej refleksji nad darem Wcielenia. Syna Boży stał się człowiekiem, ukazując nam, iż Bóg cały angażuje się w miłość ku nam. Miłość Jego ku nam wyraziła się tak konkretnie w historii. Lecz się nie skończyła. Przychodząc codziennie na nasze ołtarze Bóg nadal pragnie ukazywać swą miłość ku nam.

W dniu dzisiejszym wracają nasi bracia z praktyk świątecznych. Wyjątek stanowią braci kursu IV, którzy przebywając w swych domach rodzinnych wrócą w niedzielę, a także ojcowie diakoni, którzy powrócą po 6 stycznia.

Wesołych Świąt