Śluby wieczyste na Białorusi

     Dnia 8 grudnia odbyły się śluby wieczyste naszego współbrata Eugeniusza Hołuba we franciszkańskiej świątyni pw. św. Michała Archanioła w Iwieńcu na Białorusi. Br. Eugeniusz złożył uroczystą profesję podczas Mszy św. o godz. 10.00 na ręce ojca delegata Józefa Makarczyka. Na uroczystość przybyli bracia z całej Białorusi, lecz nie tylko. Obecni byli franciszkanie z Rosji, z ojcem kustoszem, Mikołajem Dubuninem. Ojciec Kustosz przewodniczył również Eucharystii. Polskę reprezentowali bracia klerycy z Seminarium, obaj z resztą pochodzący z Grodna.

     Uczestnicząc w uroczystościach można było doświadczyć, że wydarzenie to było głębokim przeżyciem dla miejscowej wspólnoty parafialnej. Na twarzach wiernych widoczne było wzruszenie, odczuwalna była atmosfera głębokiego skupienia i modlitwy. Miejscowa wspólnota włączyła się w upiększenie liturgii: obecny był chór, harcerze, bardzo liczna była również służba ołtarza.

     Br. Eugeniusz jest klerykiem szóstego roku. Już nie długo czeka go egzamin ex universa oraz praktyki, związane z szóstym rokiem nauki w Seminarium. Otoczmy go naszą pamięcią modlitewną, by zawsze ochoczo i szczerym sercem odpowiadał Panu!