Sesja

Tak jest: SESJA! W naszym seminarium trwa ona już od pięciu dni. Pierwsze egzaminy za nami, ale do końca pozostało jeszcze 9 dni. A co kurs, to inne wyzwania.

I tak bracia z kursów I i II mierzą się z filozofią (historia filozofii i antropologia filozoficzna), a nadto z historią  Kościoła. Kurs II musi dodatkowo wykazać się wiedzą o ojcach Kościoła na egzaminie z Patrologii. Od kursu trzeciego rozpoczynają się poważne przedmioty teologiczne. Wspólnie kursy III, IV i V zaliczają sakramentologie ogólną i protologię z teologii dogmatycznej, wykazują się wiedzą na egzaminach z Nowego i Starego Testamentu, a także konfrontują swoją wiedzę z wymaganiami profesorów na teście sprawdzającym z Prawa Kanonicznego. Ponadto barcia z trzeciego roku zaliczają teologie fundamentalną.

Tak pokrótce można opisać to, co dzieje się w naszych łagiewnickich murach. Sesja zakończy się 17 lutego, a po niej nastąpią kilku dniowe ferie i wznowienie zajęć.