Koniec oktawy

Dzisiejszym dniem kończy się oktawa po Uroczystości Wszystkich Świętych, w czasie której każdego dnia mogliśmy zyskiwać jeden odpust zupełny dla swoich zmarłych. Warunkiem do tego było nawiedzenie cmentarza, modlitwa za zmarłych i w intencjach Ojca świętego, połączona ze stanem łaski uświęcającej bez żadnego przywiązania do grzechu. Jest to duchowa pomoc, jaką możemy świadczyć naszym zmarłym, którym w ten sposób pomagamy.

Na zakończenie tego czasu zamieszczamy kilka zdjęć z naszego cmentarza, czyli wieczór na łagiewnickiej nekropolii oczami (a właściwie aparatem) jednego z braci.