Wielki Post

Matka Bolesna

Matka Bolesna

Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Łk 2,34-35

Misterium Męki Pańskiej w Smardzewicach

Misterium Męki Pańskiej w Smardzewicach

Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo… Trwamy w przeżywaniu Wielkiego Postu, w którym w sposób szczególny rozważamy co Pan Jezus wycierpiał dla naszego zbawienia. Jest to przedmiot naszej wiary, którą pogłębiamy, którą żyjemy. Pomocą w uzmysłowieniu sobie ogromu cierpienia naszego Zbawiciela mogą być […]

Obficie zastawiony stół

W rozpoczętym już okresie Wielkiego Postu warto dostrzec obficie zastawiony stół Słowa Bożego, z którego codziennie możemy wziąć coś dla siebie.

Wielkopostne refleksje

Już jutro, tj. 13 lutego, rozpoczynamy Wielki Post. Czas zadumy, umartwienia, modlitwy, a wszystko to, by jeszcze bardziej przylgnąć do naszego Pana. On sam pierwszy wychodzi ku człowiekowi, m.in. w swoim słowie. Wśród codziennego zamętu chciejmy znaleźć chwilę na wsłuchanie się w słowa zawarte w Piśmie św., słowa nadziei i życia. Pomocą w codziennym rozważaniu […]

12