Wielkopostne rozważania muzyczne (wideo)

W sąsiadującym z naszym seminarium Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego i bł. Rafała Chylińskiego rozpoczął się cykl wielkopostnych rozważań muzycznych.

Muzyka sakralna uszlachetnia dusze, a przede wszystkim pomaga właściwie przeżywać liturgię (szczególnie Ofiarę eucharystyczną, która jest rzeczywistym uobecnieniem Ofiary krzyżowej), co słyszeliśmy w słowie na rozpoczęcie rozważań:

„Kościół święty daje nam sposobne środki, aby Wielki Post stał się dla nas czasem przynoszącym owoce nawrócenia i możliwością przejścia z profanum do sacrum. Jednym z takich środków, które pomagają nam doświadczyć wymiaru sakralnego, jest muzyka sakralna, która nie tylko uszlachetnia dusze, ale przenosi w inny wymiar: wymiar duchowy. Śpiew gregoriański jest w prawodawstwie kościelnym określany jako szczyt oddania chwały Bożej. Jest uznawany za śpiew własny liturgii rzymskiej, a więc jest językiem kontemplacji, która prowadzi nas do spotkania z Bogiem. Chorał gregoriański jest najlepszym wyrazem Misterium, które dokonuje się na ołtarzu podczas każdej Mszy świętej. Jego śpiew sprawia, że możemy lepiej zrozumieć podniosłość świętych czynności, a także podpowiada naszej duszy, jak należy przeżywać liturgię, aby jak najlepiej usposobić serce na mnogość łask płynących z sakramentów.”

Wielkopostne rozważania muzyczne odbywają się w soboty (godz. 19:00) i nawiązują do tekstów liturgicznych z niedzieli. Tym samym podczas spotkania, które odbyło się 20 lutego br. rozważane były teksty z I Niedzieli Wielkiego Postu (Dominica I Quadragesimae). Kazanie wygłosił o. dk. Paweł M. Zieńkow. Antyfony wykonała Schola cantorum naszego seminarium (w składzie: o. dk. Tomasz M. Górka, bracia Maksymilian M. Konieczny, Krzysztof M. Lasocki, Rafał Ołdak, Piotr M. Januszewski) pod kierunkiem o. Radosława M. Tomczaka. Na organach grał Bartłomiej Śliwa.

Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania nagrania:

 

Zapowiedź następnego spotkania, które odbędzie się 27 lutego znajdą Państwo tutaj: Wielkopostne rozważania muzyczne w Starym Klasztorze.