Sympozjum – wspomnienie św. Maksymiliana

Jak co roku w naszym seminarium odbyło się sympozjum. W sobotę 17 grudnia rozpoczęliśmy je wspólną Mszą świętą pod przewodnictwem prowincjała warszawskiej prowincji – o. Wiesława Pyzio. Tematyką tym razem nie były sprawy pastoralne, a spotkanie miało bardziej charakter wspomnienia o naszym wielkim świętym – Maksymilianie Marii Kolbe, przy okazji obchodzonej w tym roku 75. rocznicy jego śmierci w obozie w Auschwitz. Postać naszego współbrata, założyciela największego klasztoru na świecie – w Niepokalanowie, przybliżył nam najpierw o. Paulin Sotowski – wykładowca naszego WSD, autor biografii o św. Maksymilianie, który opowiedział o pierwszej reakcji więźniów obozu na śmierć Świętego. Kolejny prelegent, o. dr Roman Soczewka – odpowiedzialny za archiwum Niepokalanowa, przedstawił najwcześniejsze reakcje w Zakonie franciszkańskim na wiadomość o śmierci Maksymiliana – bracia dowiedzieli się o niej z listu od uwięzionego w Auschwitz o. Piusa Bartosika, pod koniec sierpnia, a ówczesny generał Zakonu w listopadzie odprawił msze żałobną w intencji zabitych w obozach zakonników. Co ciekawe oficjalna wiadomość od nazistów nt. jego śmierci przyszła dopiero w styczniu. Pierwszą część sympozjum zakończył wykład o. dr hab. Ignacego Kosmany nt.: Humanizm kolbiański wobec dehumanizacji współczesnej Europy.
Druga część miała charakter bardziej dyskusyjny. O pamięci w rodzinie św. Maksymiliana nt. jego życia i śmierci opowiadały, a także odpowiadały na pytania: pani Joanna Woźniak – prawnuczka Rozalii Langer, siostry matki św. Maksymiliana oraz pani Natalia Budzyńska – autorka książki Matka Męczennika, która opisuje postać mamy Świętego. Zachęcamy do zapoznania się z tą lekturą!
Ostatnim punktem sympozjum był panel na temat znaczenia śmierci św. Maksymiliana – głos zabrali przedstawiciele 3 pokoleń franciszkańskich: o. dr. Roman Soczewka, jako jeden z najstarszych zakonników prowincji; o. Mariusz Fałkowski, przedstawiciel dojrzałych zakonników oraz w imieniu najmłodszego pokolenia br. Krzysztof Kogut, kleryk IV roku, odpowiedzialny za Instytut Franciszkański mieszczący się w naszym seminarium.

Spotkanie to, bardzo bogate w treść, od trochę innej strony przedstawiło nam postać naszego współbrata, było także okazją do spotkania z wieloma ciekawymi ludźmi i usłyszenia wiele nieznanych dotąd ciekawostek. Dla tych, którzy chcieliby posłuchać któregoś z punktów sympozjum niedługo udostępnimy materiał audio!