Sesja już trwa!

Mimo pandemii koronawirusa bracia pilnie uczą się i zdają kolejne egzaminy.

Sesja letnia trwa już od dwóch dni. Oprócz zdawania egzaminów, niektórzy wykorzystują czas na pisanie różnych prac naukowych, w tym też prac magisterskich.

Prosimy Was o modlitwę, abyśmy z Bożą pomocą pomyślnie przeszli wszystkie sprawdziany wiedzy 🙂

Pokój i Dobro!