Czerwcowy dzień skupienia

6 czerwca, w sobotę, nasza wspólnota seminaryjna przeżywała kolejny dzień skupienia.

Tym, który poprowadził dla nas ten czas skupienia, był o. Piotr Gryziec, nasz współbrat z prowincji krakowskiej, doktor teologii bilbijnej.  Podczas konferencji zgłębiał temat  Eucharystii.  Podstawą rozważań było rozmyślanie nad fragmentem Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1Kor 11, 17-34a).  Fragment ten opowiada o reakcji św. Pawła na  problemy ówczesnej wspólnoty korynckiej,  w związku z niewłaściwym przeżywaniem Eucharystii.

Serdecznie dziękujemy ojcu Piotrowi za  wszystkie myśli, którymi się z nami podzielił :)!

Pokój i Dobro!