Rozmowy o wierze i modlitwie

W dniu wczorajszym, tj. 8 marca br., odbyły się już po raz trzeci Dialogi w katedrze. Tematem tego spotkania była wiara i modlitwa.

Wieczorne spotkanie rozpoczęło się od modlitwy, którą animowała grupa modlitewno-ewangelizacyjna „Mocni w Duchu”. Po niej nastąpiła zasadnicza część, w której ks. abp Marek Jędraszewski odpowiedział na wybrane przez siebie pytania, które skierowali do niego wierni. „W jakim stopniu modlitwa jest istotą wiary?”, „Czy modlitwa ma sens, gdy ktoś nie ma wiary?, „Czy można się modlić nie mając wiary?”, „Jak modlić się po osobistych załamaniach czy tragediach?”. Ksiądz Arcybiskup dziękował za te i wszystkie inne pytania. Dostrzegał w nich szczere pragnienie znalezienia odpowiedzi na to, co jest trudne, a jednocześnie ważne dla wielu ludzi. Wszystkie wypowiedzi Metropolity łódzkiego na te i zadane indywidualnie pytania można odnaleźć na stronie archidiecezji:

www.archidiecezja.lodz.pl/new

Pragniemy również wspomnieć, że podczas wczorajszego wieczoru miał miejsce również akcent franciszkański. Indywidualne pytanie zadał br. Mateusz Świętosławski. Poprosił on ks. Arcybiskupa o określenie modlitwy jednym słowem. Oto fragment odpowiedzi:

(…)Być może takim wyrazem i taką modlitwą i wyrazem modlitwy będzie to jedno Ojcze. Być może będą to dwa słowa, które, jak wiemy z literatury naszej, nie tylko pobożnościowej, mieli na ustach żołnierze czy rycerze ginący za wiarę i Ojczyznę: Jezus, Maria. W tych słowach jest jakaś głębia. W tych słowach jest zawarta cała ufność, cała wiara i cała miłość. Zaczął brat swoje pytanie od Pokój i Dobro. To hasło franciszkańskie. Być może w nich, w tych dwóch, właściwie trzech, słowach, mieści się istota franciszkańskiego ruchu, tego wszystkiego, co światu dał św. Franciszek. Ale sami wiemy, ile wymaga jeszcze trudu zrozumienie tego wszystkiego, co za tymi słowami się kryje (…).

Następne Dialogi w katedrze odbędą się 12 kwietnia. Ich temat: Wiara i kultura. Pytania można zadawać wrzucając je do skrzynki w katedrze, bądź wchodząc na stronę:

 

www.heavenly.com.pl