Przeżycia duszy

Gorzkie żale – od ponad trzech wieków to rdzennie polskie nabożeństwo rozbrzmiewa w wielkopostne niedziele głosami wiernych w naszych kościołach.

Uderz, Jezu, bez odwłoki w twarde serc naszych opoki!

„Gorzkie żale” według „Śpiewnika kościelnego” są nabożeństwem wielkopostnym, którego treścią jest rozważanie męki Pańskiej. Swe powstanie zawdzięcza Księżom Misjonarzom, którzy pierwsi zaprowadzili je w kościele Św. Krzyża w Warszawie. Stąd rozeszło się w krótkim czasie po całej Polsce i wciąż pozostaje popularne.

Nabożeństwo składa się z trzech części celebrowanych w kolejne niedziele Wielkiego Postu. Ponieważ tych niedziel jest sześć, to każda z części odprawiana jest dwa razy w Wielkim Poście. Istnieje również tradycja, według której wszystkie trzy części są śpiewane w Wielki Piątek.

Gorzkie żale odprawiane są przed wystawionym Najświętszym Sakramentem i sprowadzają się do rozważania Męki Chrystusa w Jego obliczu. Towarzyszy im zwykle odnoszące się do tej samej tematyki kazanie pasyjne.

Każda z części nabożeństwa składa się z czterech pieśni: „Pobudka”, „Hymn”, „Lament duszy nad cierpiącym Jezusem”, „Rozmowa duszy z Matką Bolesną”.

Te dwie części mają nam uzmysłowić na czym polega to nabożeństwo: ma być włączeniem się duszy w przeżycia Jezusa i Jego Matki w czasie zbawczych wydarzeń Wielkiego Piątku. Obok Drogi Krzyżowej, o której już wspominaliśmy,  gorzkie żale są drugim nabożeństwem, które stawia sobie za cel umożliwienie wiernym przeżycia i zrozumienia drogi naszego zbawienia.

Zapraszamy na „Gorzkie żale” w pozostałe już tylko dwie niedziele Wielkiego Postu do łagiewnickiego sanktuarium o 17:00.