Obficie zastawiony stół

W rozpoczętym już okresie Wielkiego Postu warto dostrzec obficie zastawiony stół Słowa Bożego, z którego codziennie możemy wziąć coś dla siebie.

Najpierw chodzi o czytania przeznaczone na każdy dzień, ale bogactwo myśli kryje w sobie także Liturgia godzin, którą przede wszystkim odmawiają zakonnicy, ale jest to przecież modlitwa codzienna całego ludu Bożego. Dlatego proponujemy ukazać niektóre urywki z czytań, które bardzo trafnie ukazują pewne treści:

„Dlatego też, najmilsi, aczkolwiek w każdym czasie winniśmy okazywać się chrześcijanami, teraz należy o to dbać w sposób szczególny, tak aby sięgający tradycji apostolskiej okres przygotowania paschy wypełnić postem, przejawiającym się nie tylko w ograniczonej ilości spożywanych pokarmów, lecz przede wszystkim w walce z występkami„. (Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża)

„Życie bowiem nasze w tym pielgrzymowaniu nie może trwać bez pokusy, ponieważ właśnie postęp duchowy dokonuje się przez pokusy. Ten, kto nie jest kuszony, nie może siebie poznać. Nikt też nie potrafi osiągnąć wieńca chwały bez uprzedniego zwycięstwa. Zwycięstwo zaś odnosi się poprzez walkę, a walczyć można jedynie wówczas, gdy się stanie w obliczu pokus i nieprzyjaciela„. (Komentarz św. Augustyna do Psalmów)

„Gdzie jest serce człowieka, tam jest i jego skarb. Bóg bowiem nie zwykł odmawiać dobrego daru tym, którzy Go o to proszą. (…) Uciekajmy stąd! Możesz uciec duchem, choć pozostaniesz ciałem. Możesz być tu i równocześnie przebywać z Panem, jeśli tylko przylgniesz do Niego swoją duszą, jeżeli będziesz postępował według Jego myśli, jeżeli nie bezpośrednio jeszcze, ale wiarą wstąpisz na Jego drogę i u Niego się schronisz”. (Św. Ambroży, O unikaniu świata)

„Nic ci, o człowieku, nie pozostawiono, z czego mógłbyś się chlubić. Cała twoja chwała i nadziej leży w tym, abyś uśmiercił wszystko, co twoje, i szukał przyszłego życia w Chrystusie„. (Homilia św. Bazylego Wielkiego)