Dzień skupienia

Już w dniu wczorajszym, tj. 22 lutego, powróciliśmy z naszych ferii zimowych. Po semestrze zimowym, po wyczerpującej sesji, dni spędzone w rodzinnym gronie były bardzo potrzebne – atmosfera domu rodzinnego zregenerowała nasze siły.  Teraz przed nami kolejny etap, kolejne miesiące formacji duchowej i pracy intelektualnej.

Jednak przed rozpoczęciem nowego semestru nasza seminaryjna wspólnota przeżywała dzień skupienia. Dziś, w sobotę 23 lutego, prowadził go dla nas o. Jan Maciejowski z Gdańska. Jednak nie przybył on do nas z północy, lecz drogą od południa. A to dlatego, iż wracał z dopiero co zakończonej kapituły generalnej z Asyżu. Ojciec Prowincjał dzielił się z nami doświadczeniem braterskiego spotkania: mówił o przebiegu kapituły, o wyborze ministra generalnego, o przyjętych uchwałach. Lecz najwięcej czasu poświęcił uwagom, jakie poczynili ojcowie kapitulni odnośnie do sposobu naszego życia. Ojciec Jan mówił o tym, byśmy pamiętali o kroczeniu drogą naszego franciszkańskiego powołania z zapałem, z radością, pamiętając,  by siły czerpać z kontemplacji naszego Mistrza, Jezusa Chrystusa.

Kolejny semestr nauki rozpoczniemy już w poniedziałek 25 II. Tegoż samego dnia nasi bracia z VI roku odbędą ostatni już egzamin z prawa kanonicznego – iuridicum. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach, aby i ten egzamin zdali jak najlepiej.