Adoracja w łagiewnickim kościele

W Wielkim Poście, odmiennie do czasu karnawału, który już zakończyliśmy, większą uwagę koncentrujemy na wyciszeniu, na zwróceniu się ku sferze duchowej, na modlitwie. Te 40 dni, dane nam przez Kościół, mają nam pomóc w jeszcze większym nawróceniu. Podejmujemy w tym celu postanowienia, umartwiamy się. Staramy się również więcej czasu przeznaczać na osobistą modlitwę. Jakże właśnie ona jest ważna! To na niej wchodzimy w bliski kontakt z Panem, to na niej kształtuje się nasze serce, by jeszcze owocniej przyjmować Jego pouczenia, jego natchnienia. A nadto to z niej czerpiemy siłę, by w codzienności wytrwale kroczyć drogą naszego osobistego powołania.

W łagiewnickim sanktuarium św. Antoniego, obok grobu bł. Rafała Chylińskiego, przez okres Wielkiego Postu, odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu, od poniedziałku do czwartku, od godz. 16.00 do 18.00. Zapraszamy i zachęcamy wszystkich do bycia z Panem, do modlitwy, której tak bardzo każdy z nas z osobna potrzebuje, ale i do wypraszania potrzebnych łask dla swoich bliskich, a także dla Kościoła, dla Ojczyzny i dla świata.